Trang chủ Thư viện Video 14.09.2016 – Video Ultreya + Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá –...

14.09.2016 – Video Ultreya + Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá – Ngày Truyền Thống Cursillo XL

216
0
Chia sẻ

VIDEO ULTREYA + THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG PT CURSILLO XUÂN LỘC

Bùi Chu, 14/09/2016