Trang chủ Học Hỏi Kinh Thánh VIDEO Tin Mừng Chúa Nhật

VIDEO Tin Mừng Chúa Nhật

658
0
Chia sẻ

VIDEO – TIN MỪNG CHÚA NHẬT

MÙA THƯỜNG NIÊN (NĂM C)

MÙA THƯỜNG NIÊN (NĂM B)

Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời (Mt 5, 1 - 12)
02:02
Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26 - 38)
02:42
Tin Mừng Chúa Nhật 34 - Lễ Chúa Kitô Vua - Năm B (Ga 18, 33 - 37)
02:05
Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm B (Mc 13, 24 - 32)
02:30
Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm B (Mc 12, 38 - 44)
01:54
Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm B (Mc 12, 28b - 34)
02:09
Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 46 - 52)
02:22
Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 35 - 45)
02:57
Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 17 - 30)
03:42
Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 2 - 16)
02:48
Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm B (Mc 9, 38-43.45.47-48)
02:17
Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm B (Mc 9, 30 - 37)
02:04
Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm B (Mc 8, 27 - 35)
02:22
Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm B (Mc 7, 31-37)
02:17
Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B (Mc 7, 1-8a.14-15.21-23)
03:00
Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm B (Ga 6, 54a.60 - 69)
02:19
Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên - Năm B (Ga 6, 51 - 58)
02:00
Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm B (Ga 6, 41 - 51)
01:59
Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm B (Ga 6, 24 - 35)
02:34
Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B (Ga 6, 1 - 15)
02:47
Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm B (Mc 6, 30 - 34)
01:31
Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm B (Mc 6, 7 - 13)
02:18
Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm B (Mc 6, 1 - 6)
01:57
Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm B (Mc 5, 21 - 43)
04:12
Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên - Năm B (Mc 4, 35 - 41)
02:24
Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm B (Mc 4, 26 - 34)
02:36
Tin Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B (Ga 19, 31 - 37)
02:16
Tin Mừng Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm B (Mc 3, 20 - 35)
03:07
Tin Mừng Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm B (Mc 2, 23 - 3,6)
02:44
Tin Mừng Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô - Năm B (Mc 14, 12 - 16.22-26)
02:29
Tin Mừng : Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B2 (Mt 20, 16 - 20)
02:22
Tin Mừng Chúa Nhật 8 Thường Niên - Năm B (Mc 2, 18 - 22)
01:49
Tin Mừng Chúa Nhật 7 Thường Niên - Năm B (Mc 2, 1 - 12)
02:42
Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên - Năm B (Mc 1, 40 - 45)
02:15
Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B (Mc 1, 29 - 39)
02:03
Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm B (Mc 1, 21 - 28)
01:56
Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên - Năm B (Mc 1, 14 - 20)
02:06
Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên - Năm B (Ga 1, 35 - 42)
02:13

MÙA CHAY – PHỤC SINH (NĂM B)

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH (NĂM B)

MÙA THƯỜNG NIÊN (NĂM A)

Tin Mừng Chúa Nhật 34 TN-A Lễ Chúa Kitô Vua (Mt 25, 31 - 46)
03:33
Tin Mừng Chúa Nhật 33 TN - Năm A (Mt 25, 14 - 30)
03:44
Tin Mừng Chúa Nhật 32 TN - Năm A (Mt 25, 1 - 13)
02:41
Tin Mừng Chúa Nhật 31 TN - Năm A (Mt 23, 1 - 12)
02:14
Tin Mừng Chúa Nhật 30 TN - Năm A (Mt 22, 34 - 40)
01:49
Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN - Năm A (Mt 22, 15 - 21)
01:46
Tin Mừng Chúa Nhật 28 TN - Năm A (Mt 22, 1 - 14)
02:57
Tin Mừng Chúa Nhật 27 TN - Năm A (Mt 21, 33 - 43)
02:42
Tin Mừng Chúa Nhật 26 TN - Năm A 2 (Mt 21, 28 - 32)
01:48
Tin Mừng Chúa Nhật 25 TN - Năm A (Mt 20, 1 - 16a)
03:22
Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN - Năm A (Mt 18, 21 - 35)
03:04
Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN - Năm A (Mt 18, 15 - 20)
02:11
Tin Mừng Chúa Nhật 22 TN - Năm A (Mt 16, 21 - 27)
02:48
Tin Mừng Chúa Nhật 21 TN - Năm A (Mt 16, 13 - 20)
02:19
Tin Mừng Chúa Nhật 20 TN - Năm A (Mt 15, 21 - 28)
02:11
Tin Mừng Chúa Nhật 19 TN - Năm A (Mt 14, 22 - 33)
02:16
Tin Mừng Chúa Nhật 18 TN - Năm A (Mt 14, 13 - 21)
02:28
Tin Mừng Chúa Nhật 17 TN - Năm A (Mt 13, 44 - 52)
02:00
Tin Mừng Chúa Nhật 16 TN - Năm A (Mt 13, 24 - 43)
03:52
Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN - Năm A (Mt 13, 1 - 9)
01:52
Tin Mừng Chúa Nhật 14 TN - Năm A (Mt 11, 25 - 30)
02:01
Tin Mừng Chúa Nhật 13 TN - Năm A (Mt 10, 37 - 42)
01:44
Tin Mừng Chúa Nhật 12 TN - Năm A (Mt 10, 26 - 33)
01:49
Tin Mừng Chúa Nhật 11 TN - Năm A (Mt 9, 36 - 10,8)
02:31
Tin Mừng Chúa Nhật 10 TN - Năm A (Mt 9, 9 - 13)
01:49
Tin Mừng Chúa Nhật 9 TN - Năm A (Mt 7, 21 - 27)
01:58
Tin Mừng Chúa Nhật 8 TN - Năm A (Mt 6, 24 - 34)
02:54
Tin Mừng Chúa Nhật 7 TN - Năm A (Mt 5, 38 - 48)
02:31
Tin Mừng Chúa Nhật 6 TN - Năm A (Mt 5, 17 - 37)
04:18
Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - Năm A (Mt 5, 13 - 16)
01:33
Tin Mừng Chúa Nhật 4 TN - Năm A (Mt 5, 1 - 12)
02:18
Tin Mừng Chúa Nhật 3 TN - Năm A (Mt 4, 12 -23)
02:57
Tin Mừng Chúa Nhật 2 TN - Năm A (Ga 1, 29 - 34)
01:38

MÙA CHAY – PHỤC SINH (NĂM A)