Trang chủ Tài liệu Tông huấn Đức Kitô hằng sống – Christus Vivit

Tông huấn Đức Kitô hằng sống – Christus Vivit

397
0
Chia sẻ

TÔNG HUẤN CHRISTUS VIVIT

(ĐỨC KITÔ HẰNG SỐNG)

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Bản dịch Việt ngữ của Lm Lê Công Đức

Bản English: Vatican