Trang chủ Thông tin Phong trào Thông điệp Mùa Chay 2019 của OMCC gửi tới các Cursillistas

Thông điệp Mùa Chay 2019 của OMCC gửi tới các Cursillistas

110
0
Chia sẻ

OMCC MESSAGE TO THE CURSILLISTAS IN CHRISTIANITY FOR LENT 2019

“LORD, I HAVE SINNED, HAVE MERCY ON ME”

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2019 OMCC GỬI TỚI CÁC CURSILLISTA

“LẠY CHÚA, CON LÀ KẺ TỘI LỖI, XIN DỦ LÒNG THƯƠNG XÓT CON”