Trang chủ Bản tin Ultreya Số 35 – T.01.2018 – Mừng kính lễ Phaolo Trở Lại –...

Số 35 – T.01.2018 – Mừng kính lễ Phaolo Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo

471
0
Chia sẻ

Bản tin Ultreya số 35 – T.01.2018

Mừng kính lễ Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo

“Anh chị em hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (x. Lc 10, 37)