Trang chủ Thông tin Phong trào Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo T.02/2019

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo T.02/2019

107
0
Chia sẻ

THÔNG TIN SINH HOẠT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

THÁNG 2/2019

Kính mời quý anh chị đến thăm dự buổi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo đầu năm Kỷ Hợi.

Nội dung và chương trình dự kiến như sau:

  • Thời gian: từ 8g30 – 11g30 ngày thứ Bảy, 16/02/2019
  • Địa điểm: Phòng họp Giáo xứ Bùi Chu, hạt Phú Thịnh
  • Nội dung:
  1. Học hỏi Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ (GAUDETE ET EXULTATE)

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay

  1. Học hỏi Quy Ước Sinh hoạt Phong trào: Vai trò của BPV GP & BPV LN
  2. Sinh hoạt Nhóm Khối
  3. Viếng Thánh Thể
  4. Cơm trưa

Để buổi học hỏi sinh động và mưu ích cho nhiều người, xin mời đọc trước bản Tóm lược Tông huấn GAUDETE ET EXULTATE và chuẩn bị trước các câu hỏi, tình huống thảo luận.

http://cursilloxuanlocvn.com/tom-luoc-tong-huan-niem-vui-hoan-hy-gaudete-et-exsultate/  

Xin cùng hiệp nguyện để buổi sinh hoạt diễn tiến tốt đẹp, mưu ích cho Phong trào và ACE.

De Colores!

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO CURSILLO XUÂN LỘC

Mailto: tld.xuanloc@gmail.competroshung@gmail.com