Trang chủ Tài liệu Huấn từ của ĐGH Phaolo VI với PT Cursillo tại Đại Hội...

Huấn từ của ĐGH Phaolo VI với PT Cursillo tại Đại Hội Ultreya Thế Giới kỳ I năm 1966

189
0
Chia sẻ

Huấn từ của ĐGH Phaolo VI
với PT Cursillo tại Đại Hội Ultreya Thế Giới kỳ I

Rome, 20 tháng 05 năm 1966