Trang chủ Tài liệu Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin – Vị sáng lập PT...

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin – Vị sáng lập PT Cursillo

415
0
Chia sẻ

Di Chúc Tâm Linh của Ông Bonnin

— Vị sáng lập PT Cursillo —

Tham khảo bản tiếng Anh: My Spiritual Testament

Kinh nguyện cầu cho việc phong Chân Phước cho ông Bonnin