Thứ Sáu, 18/ 10/ 2019
Trang chủ Các tác giả Đăng bởi BTV-Thu Yêm

BTV-Thu Yêm

741 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, Năm C Tin Mừng: Lc 17,11-19Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua...

Thư chung 2019 – HĐGMVN

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAMTHƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA,ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN TRẺ  Anh chị em thân...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVII Thường niên, Năm...

Tin Mừng: Lc 1,26-38Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê,...

14.09.2019 – Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền...

Video Đại Ultreya mừng lễ STTG – Ngày Truyền Thống PT Cursillo XL Bùi Chu, ngày 14.09.2019

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C Tin Mừng: Lc 16,19-31Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C Tin Mừng: Lc 16,1-13Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn...

Bản tin Ngày Sinh Hoạt Truyền Thống – 14.09.2019

BẢN TIN NGÀY SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG PT CURSILLO XUÂN LỘC Bùi Chu, 14/09/2019  

14092019 – Album Hình ảnh Ngày Truyền Thống PTXL 2019

Album Hình ảnh Ngày Truyền Thống PT Cursillo XL Bùi Chu, 14/09/ 2019

Palanca và Lịch sinh hoạt PT Cursillo XL năm 2019-2020

Thông tin Palanca và Lịch sinh hoạt PT Cursillo Xuân Lộc năm 2019-2020

Số 40 – T.09.2019 – Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá...

BẢN TIN ULTREYA SỐ 40 MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC