Trang chủ Thông tin Phong trào APG-Newsletter-0419

APG-Newsletter-0419

138
0
Chia sẻ

APG (ASIA PACIFIC GROUP) NEWSLETTER

THƯ TÍN NHÓM CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

April 2019/ Tháng 4 năm 2019

 

“Make a friend, be a friend, bring your friend to Christ”

“Tìm bạn, kết bạn, đưa bạn về với Chúa”