Trang chủ Tài liệu 7 – Tiền Cursillo – Tóm lược TTNT3 – NĐT

7 – Tiền Cursillo – Tóm lược TTNT3 – NĐT

193
0
Chia sẻ

Tiền Cursillo

Trích Tóm lược Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – ấn bản III

(Nguyễn Đức Tuyên)

Dẫn Nhập

 1. Phong trào Cursillo sử dụng phương pháp ba giai đoạn. Tuy ba nhưng là một và cần phối hợp nhịp nhàng. Mặc dù mỗi giai đoạn có mục tiêu riêng nhưng cả ba giai đoạn hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một phương pháp toàn bộ. Khi nói đến Tiền Cursillo, cũng như Khóa Cursillo hay Hậu Cursillo, chúng ta phải nghĩ đến sự tổng thể ba giai đoạn của phương pháp tạo thành một chức năng duy nhất.

 2. Tiền Cursillo đóng vai trò quan yếu làm cho phương pháp Phúc Âm hóa môi trường được hữu hiệu. Là giai đoạn thiết yếu nhằm khích lệ và chuẩn bị cho người tín hữu gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân.

 3. Tiền Cursillo cũng thiết yếu cho vấn đề làm dậy men môi trường được hữu hiệu. Tiền Cursillo liên quan đến sự tìm kiếm, tuyển chọn và chuẩn bị ứng viên trong các môi trường nơi mà họ đang sinh sống, cũng như vấn đề xác định các môi trường này.

Mô Tả

 1. Sự tìm kiếm, tuyển chọn và chuẩn bị ứng viên để thu nhận sứ điệp của Thiên Chúa được thực hiện qua tình bằng hữu trong giai đoạn Tiền Cursillo. Trong giai đoạn này, sự nghiên cứu và xác định môi trường để Phúc Âm hóa cũng được thực thi.

Chủ Đích

 1. Tiền Cursillo có mục đích tìm kiếm và chuẩn bị ứng viên, qua tình bằng hữu, trong các môi trường, với chủ tâm hướng đến những người xa cách Chúa, để tạo cơ hội cho họ hưởng được cảm nghiệm sự gặp gỡ và nảy sinh tiến trình hoán cải. Những người này sẽ làm dậy men môi trường với Tin Mừng. Tiền Cursillo cũng nhắm đến sự nghiên cứu và xác định các môi trường có tầm quan trọng đặc biệt và nhắm đến sự tuyển chọn nhân sự, những người có khả năng thay đổi môi trường.

 2. Một trong những mục tiêu đầu tiên của Tiền Cursillo là kết thân với người khác và chuẩn bị cho họ gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân, được kiên trì trong môi trường của họ.

 3. Một mục tiêu khác của Tiền Cursillo là bắt đầu làm dậy men môi trường bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu môi trường. Sự nghiên cứu này sẽ ấn định địa điểm, phương cách và nhân sự phải cộng tác để thực hiện công tác Phúc Âm hóa môi trường của Phong trào.

 4. Trong mỗi môi trường có những người có khả năng cao hơn, tạo được ảnh hưởng vì hoàn cảnh của họ: nên chú tâm đến những người này vì họ có tiềm năng quan trọng trong vấn đề biến cải môi trường của họ.

Phát Triển

 1. Trước tiên phải tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên để giúp họ có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa qua Khóa Cursillo, để họ trở nên người Kitô hữu chân chính và hoạt động làm dậy men môi trường của họ trong giai đoạn Hậu Cursillo.

 2. Trên nguyên tắc, Tiền Cursillo không nên loại bỏ bất cứ ai: người nào cũng có tiềm năng được Phúc Âm hóa qua phương pháp Cursillo. Với sự chuẩn bị thích ứng, người nào cũng có thể được gặp gỡ Thiên Chúa qua Phong trào Cursillo. Những người xa cách Chúa nên được ưu tiên tìm kiếm và tuyển chọn trong giai đoạn Tiền Cursillo.

 3. Sự thận trọng và đức bác ái đòi hỏi chúng ta chú ý đặc biệt đến những người mà phương pháp Cursillo không thể đem đến lợi ích hay giải pháp cho họ. Đó là những người có các vấn đề về tâm lý, bất bình thường ….

 4. Phong trào chú tâm riêng biệt đến thân thế, những người vì hoàn cảnh hay khả năng có thể hoạt động như là những tác nhân thay đổi trong các môi trường của họ, những người linh hoạt và có khả năng làm dậy men biến đổi môi trường của họ.

 5. Những người có thể chọn làm ứng viên trong giai đoạn Tiền Cursillo. Tiền Cursillo mở rộng cửa cho những người có khả năng tham gia đầy đủ, tích cực và có ý thức vào một Khóa Cursillo: Những người trưởng thành, có ý chí tự do và tinh thần trách nhiệm; Những người có khả năng đón nhận và chấp nhận sứ điệp được tuyên xưng.

 6. Những người nên được tuyển chọn thành ứng viên trong giai đoạn Tiền Cursillo: Những người có tư cách sâu sắc, có phẩm giá tốt và khả năng quyết định cao, những người có thái độ xứng hợp và khả năng cần thiết để sống cho tha nhân; Những người chính trực không cam lòng với các vấn đề nhân sinh và xã hội; Những người có khả năng yêu thương, cam kết sống với tha nhân.

 7. Công tác tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên là trách nhiệm tông đồ của tất cả cursillistas, nghĩa là tất cả những ai liên hệ đến sinh hoạt Phong trào Cursillo.

 8. Vì hoạt động của Cursillo Thế Giới hội nhập với hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, một số sinh hoạt của giai đoạn Tiền Cursillo có thể được thực hiện với sự trợ lực của những tín hữu hay các đoàn thể khác của Giáo Hội.

 9. Chuẩn bị cho ứng viên là phần thiết yếu trong phương pháp Cursillo để: – giúp nâng cao sự hiểu biết về thực tại của đời sống con người; – khích lệ và tạo sự phấn khởi lòng ước muốn sống trọn vẹn là một con người; – kiến tạo sự ước muốn lắng nghe, hướng đến cuộc sống có ý nghĩa; – làm sáng tỏ ý nghĩa.

 10. Các phương thế chuẩn bị: cầu nguyện và hy sinh, làm chứng nhân của đời sống; tình bằng hữu giữa các cá nhân và sự hội nhập vào cộng đồng. Sự chuẩn bị có thể thực hiện bởi bất kỳ cursillista nào.

 11. Sự tuyển chọn và chuẩn bị cho ứng viên, việc nghiên cứu và xác định môi trường được thực hiện, để hiểu rõ hoàn cảnh xã hội và môi trường của ứng viên. Sự nghiên cứu và xác định môi trường phải được lưu ý đặc biệt đến giáo huấn và hướng dẫn của Hội Thánh, Giáo Hội địa phương và chiếu theo đặc sủng, mục đích và phương pháp của Phong trào.

Những Người Lãnh Đạo Trong Giai Đoạn Tiền Cursillo

 1. Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo, chịu trách nhiệm về Tiền Cursillo, thực hiện các công tác thường trực: Phối trí vấn đề nghiên cứu, tuyển chọn, và chuẩn bị các ứng viên; Nghiên cứu môi trường; Khuyến khích công tác loan báo Tin Mừng.

 2. Một trong những công tác của Tiền Cursillo là huấn luyện và chuẩn bị Ban Điều Hành cho mỗi Khóa Cursillo. Tiền Cursillo cần trang bị thái độ căn bản phát xuất từ đặc sủng và tâm tưởng của Phong trào Cursillo, nghĩa là, họ phải: Là khí cụ trong tay Chúa Thánh Thần; Có nhận thức là mình được Giáo Hội trao trách nhiệm; Là chứng nhân của đời sống; Sống tinh thần hiệp thông; Sẵn sàng yêu thương, phục vụ và thân hữu.

Kết Luận

 1. Phong trào Cursillo là việc làm của Thiên Chúa và Ơn Thánh là điều kiện thiết yếu cho mọi hoạt động của Phong trào. Vì thế, hiệp thông với Chúa qua lời cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, sẽ ghi dấu ấn trong mỗi giai đoạn của Tiền Cursillo.